Aktuality

Dne 17. 10. 2023 proběhla schůzka řešitelského týmu, jejímž hlavním bodem jednání bylo připomínkování nově vznikajících webových stránek projektu. S autorem Martinem Dvořákem byla diskutována struktura webu a vzhled jednotlivých šablon. Na závěr jednání byla pořízena fotografie řešitelského týmu. Úspěšné spuštění webových stránek projektu bylo uskutečněno 7. 11. 2023.

Dne 15. května 2023 se v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady sešlo 12 našich bývalých kolegyň a kolegů, kteří pracovali ve školce na území naší zahrady mezi lety 1955 až po současnost. Cílem setkání bylo získat co nejvíce informací o soustředěných mapových podkladech a fotodokumentaci. Podařilo se datovat staré fotografie, identifikovat fotografované osoby i místa a… Pokračovat ve čtení Setkání pamětníků a bývalých pracovníků Dendrologické zahrady u příležitosti zahájení řešení projektu

Dne 1. 3. 2023 proběhla v prostorách Dendrologické zahrady zahajovací schůze celého řešitelského týmu. Proběhlo vzájemné seznámení všech kolegů a byly naplánovány etapy projektu a postup prací v roce 2023