Připomínkování nového webu

Dne 17. 10. 2023 proběhla schůzka řešitelského týmu, jejímž hlavním bodem jednání bylo připomínkování nově vznikajících webových stránek projektu. S autorem Martinem Dvořákem byla diskutována struktura webu a vzhled jednotlivých šablon. Na závěr jednání byla pořízena fotografie řešitelského týmu. Úspěšné spuštění webových stránek projektu bylo uskutečněno 7. 11. 2023.