výstupy

Kompoziční vývoj Dendrologické zahrady v krajinných souvislostech

Analýza vývoje postavení a změn rozlohy Dendrologické zahrady v sídelní a krajinné struktuře Průhonic, zejména s ohledem na bývalé i současné plochy zahradnického výzkumu, včetně tematických celků. Analýza vývoje vnitřního kompozičního členění Dendrologické zahrady. Předpokládaný rok publikace mapy je 2025.

Články

Předpokládané roky publikace článků: 2024–2027.

Monografie

Součástí výstupů budou také dvě monografie, které budou dostupné k volnému stažení v PDF.

Výstava a konference

Můžete se těšit také na řadu událostí, kde se budete také moci více dozvědět o výstupech našeho projektu a popovídat si s členy řešitelského týmu.

Specializovaná veřejná databáze

Elektronická, veřejně přístupná databáze rostlin pěstovaných v Dendrologické zahradě s
uvedením českého a vědeckého jména, původu rostliny, místa pěstování v Dendrologické zahradě, roku prvního pěstování v Dendrologické zahradě, roku introdukce dřevin do České republiky, příp. Evropy, a místa prvního pěstování v České republice. Předpokládaný rok publikace výsledku 2027.