Řešitelský tým

Ing. Jiří Velebil

vedoucí týmu

vedení projektu, koordinace dílčích etap, kompletace materiálů a odevzdání výstupů, revize rostlin

doc. Ing. Ivo Tábor, CSc.

člen týmu

introdukce dřevin, historický vývoj DZ

Marie Dvořáčková

člen týmu

evidence dřevin

Lucie Hlaváčová

člen týmu

evidence bylin

PhDr. Věra Vávrová

člen týmu

historický a archivní průzkum