Projekt NAKI III DH23P03OVV072

DENDROLOGICKÁ
ZAHRADA

jako pokračovatelka zahradnické
a krajinářské tradice v Průhonicích.

O projektu

Cílem projektu je identifikace kulturních hodnot krajiny a zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury.

Cíl projektu

Popis projektu a definice jeho hlavních cílů přínosu pro vědu a společnost.

Etapy

Jaké jsou dílčí kroky a milníky při řešení projektu a dosažení cíle.

Průběh řešení

Bližší popis jakým způsobem bude řešení probíhat.

Výstupy

Vše co jsme v rámci projektu vytvořili (články, monografie, mapy aj.).

Aktuality

Veškeré aktuality a novinky, které v průběhu realizace vznikají, sepisujeme do krátkých článků. Můžete si je přečíst níže.

Dne 17. 10. 2023 proběhla schůzka řešitelského týmu, jejímž hlavním bodem jednání bylo připomínkování nově vznikajících webových stránek projektu. S autorem Martinem Dvořákem byla diskutována struktura webu a vzhled jednotlivých šablon. Na závěr jednání byla pořízena fotografie řešitelského týmu. Úspěšné spuštění webových stránek projektu bylo uskutečněno 7. 11. 2023.

Dne 15. května 2023 se v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady sešlo 12 našich bývalých kolegyň a kolegů, kteří pracovali ve školce na území naší zahrady mezi lety 1955 až po současnost. Cílem setkání bylo získat co nejvíce informací o soustředěných mapových podkladech a fotodokumentaci. Podařilo se datovat staré fotografie, identifikovat fotografované osoby i místa a… Pokračovat ve čtení Setkání pamětníků a bývalých pracovníků Dendrologické zahrady u příležitosti zahájení řešení projektu

Dne 1. 3. 2023 proběhla v prostorách Dendrologické zahrady zahajovací schůze celého řešitelského týmu. Proběhlo vzájemné seznámení všech kolegů a byly naplánovány etapy projektu a postup prací v roce 2023

Události

Můžete se těšit také na řadu událostí, kde se budete také moci více dozvědět o výstupech našeho projektu a popovídat si s členy řešitelského týmu.
2026

Konference

Prezentace výsledků projektu a setkání se členy řešitelského týmu.

bude upřesněno

Řešitelský tým

Úspěšný projekt se neobejde bez kooperace. Na tomto projektu se podílí řada odborných pracovníků naší instituce.