Setkání pamětníků a bývalých pracovníků Dendrologické zahrady u příležitosti zahájení řešení projektu

Dne 15. května 2023 se v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady sešlo 12 našich bývalých kolegyň a kolegů, kteří pracovali ve školce na území naší zahrady mezi lety 1955 až po současnost.

Cílem setkání bylo získat co nejvíce informací o soustředěných mapových podkladech a fotodokumentaci. Podařilo se datovat staré fotografie, identifikovat fotografované osoby i místa a získat důležité informace k dochovaným návrhům sadovnického řešení území dnešní zahrady. Sbírka archiválií se rozrostla o další fotografie z poloviny 60. let 20. století a kolekci diapozitivů a barevných fotografií, které dokumentují rozrůstání zahrady po jejím zpřístupnění veřejnosti v roce 1990.