Zahajovací schůze

Dne 1. 3. 2023 proběhla v prostorách Dendrologické zahrady zahajovací schůze celého řešitelského týmu. Proběhlo vzájemné seznámení všech kolegů a byly naplánovány etapy projektu a postup prací v roce 2023